• President i NTA, ITAN og KKN
 • Gradert til sort belte i 1985
 • Gradert til Master i 2007
 • Gradert til 8. dan i 2012
 • Gradert til 9. dan i 2019
 • Verdensmester i 11 ulike forbund
 • Verdensmester 55 ganger
 • Europamester 30 ganger
 • Nordisk, skandinavisk og norsk mester flere ganger
 • Trent politiets personell
 • Trent omsorgsarbeidere og dørvakter
 • Anerkjent Master i flere internasjonale organisasjoner
42F25E7D-29C5-4221-8E99-E13F7F264398