• President i NTA, ITAN og KKN
  • Gradert til sort belte i 1985
  • Gradert til Master i 2007
  • Gradert til 8. Dan i 2012
  • Verdensmester 51 ganger
  • Europamester 30 ganger
  • Nordisk, skandinavisk og norsk mester flere ganger
  • Trent politiets personell
  • Trent omsorgsarbeidere og dørvakter
  • Anerkjent Master i flere internasjonale organisasjoner